Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

• ... Mother earth, our common Mother, gives everything to us and we have therefore the obligation to protect her preserve her resources for her future kids and our future brothers and sisters...

Protect and restore Earth
www.causes.com
Save the planet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου